Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Maj_banner.png
Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Prosesspil.png

Majorstuen T-baneknutepunkt

Majorstuen-stasjon-SPV-03675- Foto_Andreas_Lauvstad.jpg


Sporveien bygger om Majorstuen stasjon til et T-baneknutepunkt under bakken. Kapasiteten utvides fra to til fire spor og stasjonen skal etter planen stå klar til åpningen av Fornebubanen.

Majorstuen T-banestasjon er i dag Norges tredje største kollektivknutepunkt med over 70.000 gjennomreisende med T-bane og trikk hver dag. Majorstuen T-baneknutepunkt skal være navet i et robust og attraktivt kollektivsystem for alle T-banens linjer. Det skal gi økt kapasitet med mulighet for flere avganger, det skal frigjøre dagens sporområde til byutvikling, og det skal sikre påkobling til Fornebubanen og en eventuell fremtidig ny sentrumstunnel.

Nytt T-baneknutepunkt under bakken vil frigjøre et areal på ca. 100.000 kvadratmeter for bærekraftig byutvikling i dagens sporområde, og kan gi rom for over 400 nye boliger, skole, barnehager, kulturaktiviteter og omtrent 1300 kontorarbeidsplasser. 

Økt kapasitet på T-banenettet

En oppgradering av Majorstuen T-banestasjon med økning fra to til fire spor er av stor betydning for å få den kapasiteten på T-banen som Oslo trenger. Majorstuen stasjon er en av de mest sentrale brikkene i dagens T-banesystem. Ombygging av stasjonen vil kreve grundig planlegging for ikke å påvirke trafikk på eksisterende baner mer enn høyst nødvendig. Det er mange grensesnitt som skal ivaretas, blant annet til Fornebubanen, nytt signal- og sikringssystem, og eksisterende trafikk.

Fjerner barrierer og omveier

Ved å legge Majorstuen stasjon under bakken vil dagens sporområde bli frigjort, og det vil bli mulig å gå fra Sørkedalsveien til Slemdalsveien. Nye gang- og sykkelforbindelser vil redusere dagens omveier med opptil én kilometer, og sørge for at færre behøver å ta seg frem via Majorstukrysset.

Sporveiens prosjekt omfatter i tillegg til stasjonen og adkomster til den, en plan for den såkalte Volvatsvingen, som er en avgrening fra Fornebubanen. Denne vil gi en direkte forbindelse fra Skøyen til Ringen uten stopp eller bytte på Majorstuen. Prosjektet skal også legge til rette for gjenåpning av Frognerelva, og et nytt grøntområde over sporområdet mellom Blindern og Frognerparken (Blindernaksen).  Videre utvikling av overflaten og frigjorte arealer vil bli regulert i en egen plan der Ruter er ansvarlig. Som grunneier vil Sporveien ha en rolle også i dette arbeidet, men det er utenfor rammene av prosjektet “Majorstuen T-baneknutepunkt" 

 

Kartet viser prosjektets utstrekning.

Kartet viser prosjektets utstrekning. Du finner høyoppløselig versjon her.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter