Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bussanlegg Alnabru

alnabru_bussanlegg.jpg


For å oppnå ambisjonen om fossilfri bussdrift innen 2028 er det behov for å fortsette elektrifiseringen av Alnabru bussanlegg og hel-elektrifisere hele bussanlegget gjennom dette prosjektet.

Bakgrunn

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Anlegget bygges og finansieres av Bussanlegg og leies ut til Ruter som er bestiller. Det skal klargjøres for og etableres ladeinfrastruktur for el-busser for oppstart ny busskontrakt våren 2023.

Dette skal vi gjøre

Vi skal opparbeide bussoppstillingsplasser for ca.35 nye el-busser med tilhørende ladeinfrastruktur og sanering av 2 eksisterende dieseltanker.  

Hovedleveranser i prosjektet:

  • Etablering av ca.35 nye bussoppstillingsplasser med ny veioppbygning
  • Fundamenter for bussoperatørens leveranse av ladeinfrastruktur
  • Utvidelse av eksisterende nettstasjoner for å hensynta behov for økt kapasitet med ny ladeinfrastruktur ute på anlegget og verkstedet.
  • Trekkerør inkludert kabler til ny ladeinfrastruktur og utvidelse av infrastruktur i eksisterende nettstasjoner
  • Sanering av to stykk dieseltanker i bakken som ikke lengre vil være i bruk
  • Etablering av område belysning
  • Monterining av likerettere og ladestolper (utføres av ny bussoperatør)

Fremdrift

Anbudsprosessen pågår og kontrahering med entreprenør er planlagt i begynnelsen av mai 2022. Anleggsarbeidene er planlagt med oppstart i juni 2022 med ferdigstillelse september 2022. Ny bussoperatør starter med sine leveranser i oktober 2022 med ferdigstillelse og klart til oppstart busskontrakt i april 2023.

Naboinfo

Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, send e-post til: nabokontakt@sporveien.com. 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter