Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Universell utforming av T-banestasjoner

DSC01078.JPG


Sporveien skal kartlegge og oppgradere våre T-banestasjoner for å gjøre stasjonene bedre universelt utformet og mer tilgjengelige for flere. 

Omfang

Prosjektet skal kartlegge og registrere tilstanden/kvaliteten på Sporveiens 101 T-banestasjoner. Det skal registreres både fysisk utforming, sikkerhet og funksjonalitet på stasjonene. I tillegg kartlegges tilstand for universell utforming og tilgjengelighet. Kartleggingen vil gjøres i en web-basert løsning som legges i en levende database, som vil være basis for det videre arbeidet i prosjektet og fremtidig vedlikehold på stasjonene. Resultatene skal kunne overføres direkte inn i Ruters app for reiseplanlegging. 

Bakgrunn

Sporveien søkte i 2020, i samarbeid med Ruter, tilskudd fra Tilgjengelighetsprosjektet i Oslo kommune til tilgjengelighetstiltak på T-banestasjoner. I 2021 ble prosjektet tildelt 28 millioner kroner. To millioner av disse skal brukes til et forprosjekt for å kartlegge tilstanden ved alle Sporveiens T-banestasjoner.

Dette skal vi gjøre

Kartleggingsprosjektet skal gjennomføres av Rambøll, som tidligere har gjort et lignende prosjekt på bussholdeplasser i Drammen og også har gjort registreringsarbeid for Ruter om tilstand og kvalitet på holdeplasser for buss og trikk.

Kartleggerne skal ta for seg en og en stasjon og legge alt som registreres inn i en app. Noe av det som registreres er plattformens lenge, dybde, helling, skilting, adkomst, avstand mellom tog og plattform, merking mm.  I tillegg vil det bli tatt bilder av elementene som kartlegges. Det styrker dokumentasjonen og kan på sikt også gi Sporveien muligheter til å publisere bilder som brukerne kan se via app. For eksempel kan det for enkelte brukere være nyttig å kunne se bilder av en plattform før reisen.

Prosjektet prøver å jobbe smart, ved å koble seg på andre Sporveisprosjekter og gjøre tilleggsbestillinger ved for eksempel større oppgraderinger eller stengninger.

I tillegg til kartleggingen skal en rekke stasjoner oppgraderes for å forbedre tilgjengelighet og sikkerhet innenfor fire tiltak:

  1. Belysning
  2. Informasjon (skilting og høytaleranlegg)
  3. Avstand/høyde tog - plattform
  4. Tilgjengelighet

Fremdrift

Forprosjekt:

Oppstart april 2022. Planlagt ferdigstillelse i august 2022.

Oppgradering av stasjoner

Tiltak 1 - Belysning:

Oppgraderte stasjoner i 21 og 22: Lindeberg, Trosterud, Brynseng, Makrellbekken

Planlagte oppgraderinger i 2022 og 2023: Carl Berner, Furuset, Tøyen og Sinsen

Tiltak 2 - Informasjon:

Oppgraderte stasjoner i 21 og 22: Tveita, Jernbanetorget, Nationaltheatret

Planlagte oppgraderinger i 2022 og 2023: Tøyen og Grønland

Tiltak 3 - Avstand høyde tog - plattform

Planlagte oppgraderinger i 2022-2024: Høyenhall, Brynseng, Ullevål og Blindern, Holstein, Eiksmarka, Nationaltheatret, Kalbakken, Stovner

Tiltak 4 - Tilgjengelighet

Planlagte oppgraderinger i 2022 og 2023: Heis på Tøyen og Storo

 

Om tilgjengelighet og universell utforming

Universell utforming er en samfunnskvalitet og målet er et samfunn der alle kan delta og bidra. Gode løsninger, som kan brukes av flest mulig, gir økt likestilling og bedre fysiske og digitale omgivelser for alle.

Med universell utforming blir produkter, bygg og uteområder for allmennheten utformet på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig. Universell utforming skal øke muligheten for likeverdig samfunnsdeltakelse for alle. Dette gjelder ikke bare for personer med nedsatt funksjonsevne, men også for eldre og familier med barn i barnevogn. Universell utforming er forankret i flere lovverk

Tilgjengelighetstiltakene skal bidra til å bedre tilgjengelighet i fellesarealer, slik at eldre og/eller personer med funksjonsnedsettelse får en bedre og enklere hverdag.

Kommunikasjon

Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet UU-tiltak T-bane og vil informere om status og fremdrift gjennom en rekke kanaler, eksempelvis:

  • Sms-varsling på mobiltelefon
  • Artikler på denne informasjonssiden og i Sporveiens kanaler i sosiale media
  • Via ulike mediekanaler


Film og bilder

Hopp over film og bilder

TestDette var slutt av innholdet. Footeren starter