Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Tilgjengelighet på våre T-banestasjoner

DSC01078.JPG


Sporveien kartlegger og oppgraderer våre T-banestasjoner for å gjøre stasjonene mer universelt utformet og tilgjengelige for flere.  

Kort om prosjektet

Tilgjengelighetsprosjektet har fire tiltak som handler om belysning, informasjon, avstand mellom tog og plattform, og tilgjengelighet. Prosjektet har også nylig kartlagt og registrert tilstanden på Sporveiens 101 T-banestasjoner. Vi har registrert både fysisk utforming, sikkerhet og funksjonalitet på stasjonene. I tillegg har vi kartlagt tilstand for universell utforming og tilgjengelighet. Med grunnlag i dette har vi nå et godt utgangspunkt for å kunne prioritere fremtidige oppgraderinger som gjør stasjonene mer universelt utformede.

 

Bakgrunn

Dette prosjektet drives i tett samarbeid med Ruter, og startet opp i 2020. Det bekostes i stor grad av tilskuddsmidler fra Tilgjengelighetsprosjektet i Oslo kommune. Ruter og Sporveien søker sammen for å få disse tilskuddene, som øremerkes til tilgjengelighetstiltak på T-banestasjoner.

 

Forprosjekt for å kartlegge

Forprosjektet for å kartlegge stasjonene ble gjennomført sommeren 2022 og tok for seg én og én stasjon og registrerte alt. Noe av det som ble registrert var plattformens lengde, dybde og helling. I tillegg vurderte vi skilting, adkomst, avstand mellom tog og plattform og merking. Elementene som ble kartlagt ble tatt bilde av. Det styrker dokumentasjonen og kan på sikt også gi Sporveien muligheter til å publisere bilder som brukerne kan se. For eksempel kan det for enkelte brukere være nyttig å se bilder av en plattform før reisen. Kartleggingen er blitt gjort i en web-basert løsning og skal legges i en levende database, som vil være grunnlag for det videre arbeidet i prosjektet og fremtidig vedlikehold på stasjonene. Etter analyse og bearbeiding skal resultatene kunne overføres direkte inn i Ruters app for reiseplanlegging.

 

Fire tiltak

Tilskuddsmidlene skal kun brukes til tilgjengelighetstiltak. Derfor jobber prosjektet smart ved å koble seg på andre Sporveisprosjekter og gjør tilleggsbestillinger ved større oppgraderinger eller stengninger.


En rekke stasjoner oppgraderes for å forbedre tilgjengelighet og sikkerhet innenfor fire tiltak:

  1. Belysning
  2. Informasjon (skilting og talevarslingsanlegg)
  3. Avstand/høyde tog - plattform
  4. Tilgjengelighet

 

Fremdrift

Forprosjekt for å kartlegge

Etter noe arbeid med tiltak ble det klart at vi måtte kartlegge tilstanden på alle stasjoner for å kunne prioritere videre forbedringer. Forprosjektet hadde oppstart april 2022, registrering ble gjennomført sommer 2022, analyse og prioriteringsarbeid ferdigstilt høst 2022. Disse dataene brukes så til å lage en liste for hva som bør oppgraderes i 2023 og 2024.

Oppgradering av stasjoner gjennom fire tiltak

De fire tiltakene nedenfor er alle viktige elementer for å få til bedre universell utforming på stasjonene våre. 

Tiltak 1 - Belysning

God belysning er viktig for svaksynte, og gjør også at stasjoner føles tryggere og triveligere for flere.

Oppgraderte stasjoner i 20-22: Bergkrystallen, Ellingsrudåsen, Holstein, Østhorn, Kringsjå, Lindeberg, Trosterud, Brynseng, Makrellbekken

Planlagte oppgraderinger i 2023: Carl Berner, Furuset, Tøyen, Storo, og Sinsen m. fl.

Tiltak 2 - Informasjon

God skilting og tydelig talevarsling er viktig når man må planlegge reiseruta si godt og hvis man er hørselshemmet. Det er også et gode for alle reisende som ikke er kjent på en stasjon. 

Planlagte oppgraderinger 2023: Tveita (pilot på høyttaleranlegg), deretter Jernbanetorget og Nationaltheatret.

Tiltak 3 - Avstand høyde tog - plattform

Lite avstand mellom plattform og tog er veldig viktig for at rullestolbrukere i det hele tatt skal kunne bruke T-banen. Jo kortere avstanden blir, jo lettere og mer effektiv blir også reisen for alle reisende.

Oppgraderte stasjoner i 2022: Brynseng, Ullevål, Blindern, Holstein.

Planlagte oppgraderinger i 2023-2024: Flere stasjoner på linje 2 og 3 øst.

Tiltak 4 - Tilgjengelighet

Heis er nyttig for småbarnsforeldre, eldre mennesker og alle som bruker hjelpemidler som
krykker, rullator og rullestol.

Planlagt oppgradering i 2024: Heis på Tøyen

 

Om tilgjengelighet og universell utforming

Universell utforming er en samfunnskvalitet og målet er et samfunn der alle kan delta og bidra. Med universell utforming blir produkter, bygg og uteområder for allmennheten utformet på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig, uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. Dette er viktig for personer med nedsatt funksjonsevne, men også et gode for alle. Universell utforming er forankret i flere lovverk.

Tilgjengelighetstiltak skal bidra til at rullestolbrukere, eldre, familier med barnevogn og mennesker med rullator får en bedre og enklere hverdag.

Hva betyr dette for vårt arbeid i Sporveien?

For Sporveien og T-banestasjonene våre betyr det at vi jobber med de fire tiltakene nevnt ovenfor. Vi har også kartlagt tilstanden på stasjonene våre så vi kan forbedre håndløpere, fjerne snublekanter og ujevnheter, fikse ledelinjene våre, tilrettelegge for bedre sitteplasser og kontrastmerke dører og søyler.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

TestDette var slutt av innholdet. Footeren starter