Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oslo har miljøutfordringer, særlig som følge av økt bilbruk og CO2-utslipp. Vestlandsforskning har beregnet samfunnskostnadene for motorisert persontransport: Regnet per person¬kilometer er personbil en over fire ganger så stor belastning for Oslo som trikk. Nytteverdien av å få flere til å reise med trikk er derfor stor.


Sporveien Trikkens miljøpolitikk

Trikken bidrar til å bedre miljøet og skal:

 • tenke ”grønt”
 • få flere kunder
 • redusere støy

Hva mener vi med «Å tenke grønt»?

Å tenke grønt vil si at vi ønsker at våre ansatte skal tenke miljøvennlig i sine handlinger:

Hvordan kan jeg bidra til at Trikken blir «grønnere»?

Kan jeg gå til jobb i stedet for å ta bilen?

Slo jeg av lyset?

Må jeg bruke pappkrus?

Flere ansatte sier også at de har begynt å bli mer miljøvennlig hjemme etter at de er oppfordret til å tenke mer miljø på jobb. Det er vi stolte av.


Hvordan skal vi få flere kunder?

Arbeidet med å få flere reisende fra bil over til trikk et viktig mål for Trikken. Jo flere som reiser kollektivt jo færre tar bil! Behovet for å redusere forurensning og da særlig utslipp av NOx-gasser og av CO2 blir mer og mer aktuell.


Energivennlig vannkraft

Trikk stiller sterkt når det gjelder å møte dette behovet fordi vi kjører på strøm. Strømmen er i stor grad produsert av energivennlig vannkraft. Trikk er også energieffektiv på grunn av at vi kjører på skinner med liten friksjon samt at vi er plasseffektive og dermed kan frakte mange mennesker på relativt lite areal.

En full trikk tilsvarer minst 1,5 kilometer bilkø hvis man sammenligner med hvor mange som gjennomsnittlig kjører i hver bil i rushtiden. Å bidra til å markedsføre trikkens miljøfordeler ved å gi et godt, attraktivt og sikkert tilbud til våre kunder er derfor et viktig arbeid!


Vekst på 60 prosent!

Tallene viser at vi er på rett vei: Trikkens passasjerantall gikk fra 30 millioner i 2004 til 48 millioner i 2012 - en vekst på 60 %! Veksten er realisert med samme antall trikker som i 2004.


Hvordan kan vi redusere støy?

Trikkens største miljøutfordring er at den støyer når den kjører i Oslos gater. Dette skaper frustrasjon for en del av byens befolkning som bor og oppholder seg ved trikketraseene.

Det gjøres kontinuerlig tiltak for å begrense støyen. Blant annet årlige målinger av støy på utvalgte steder i Oslo, og ut fra resultatene fra disse målingene gjøres det tiltak.

 

 • Skinnesliping:
  Videre så slipes skinnene på de verste områdene, dette planlegges år for år i et eget program.

 • Smøring av skinner:
  I tillegg til sliping så smøres skinnene på utvalgte steder, både med maskin og for hånd når det rapporteres om skinneskriking. Dette gjøres ofte etter rapporter fra vognførere og beboere langs trikkelinjene.

 • Ny skinneleggingsmetode
  Det er også tatt i bruk en ny skinneleggingsmetode som reduserer støy sammenlignet med eldre metoder og det jobbes med å få midler til å bruke denne metoden på alle fremtidige prosjekter.

Strømforbruk

Trikken har i samarbeid med Hafslund jobbet med å kartlegge korrekt strømforbruk. Målingene har blitt mer korrekt og de viser nå at trikk er den driftsart som benyttet minst strøm per passasjerkilometer sammenlignet med buss, t-bane og båt.

Figur 2: Oversikt energiforbruk ulike driftsarter i Ruters linjenett i 2011

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter