Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


I Sporveien er vi opptatt av å bruke energien mest mulig effektivt. Skinnegående kollektivtrafikk er både energieffektivt og miljøvennlig. Strømforbruket er likevel en vesentlig utgiftspost og er en av våre viktigste produksjons- og miljøparametere.
Miljøhensyn og kostnadsfokus

Både miljøhensyn og kostnadsfokus ligger til grunn for vårt systematiske arbeid med å identifisere mer kostnadseffektive måter å bruke energien på.

Energibruken er i hovedsak relatert til drift av trikk, t-bane og infrastruktur. Forbruket til kjørestrøm utgjør ca. 70 prosent av forbruket. De resterende 30 prosent går til lys, oppvarming, ventilasjon og varmekabler på stasjoner, holdeplasser, vognhaller, verksteder, kontorbygg og tekniske anlegg.

Energieffektive tiltak:

  • Reduksjon av energi ved tekniske områder på stasjoner og banestrekninger som et resultat av ny teknologi, nye prosesser og automatikk
  • Reduksjon i kjørestrøm knyttet til strømskinner i aluminium istedet for stål. 
  • Størst mulig del av energiforbruket tilbakemates nettet
  • Mer energieffektiv belysning, automatisk tid- og behovsstyring til oppvarming, ventilasjon og lys
  • Krav i nye prosjekter til energisparing og energieffektive løsninger

All kjørestrøm og strøm til infrastruktur er sertifisert strøm med opprinnelsesgaranti som viser at det er strøm fra vannkraftverk eller annen fornybar energi.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter