Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Anskaffelser er regulert i Sporveiens kvalitetsstyringssystem.


Reguleringene bygger på lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften og gjelder for alle anskaffelser i de av konsernets selskaper som ikke er konkurranseutsatt. De konkurranseutsatte selskapene i Sporveiskonsernet har egne rutiner for anskaffelser.

Ved inngåelse av avtaler om anskaffelser stilles det krav til leverandøren om sosialt ansvarlig produksjon. Denne type krav inkluderer underleverandører.

Krav til leverandøren

Lurer du på hvordan arbeidsforholdene er for de som lager uniformene som brukes på T-banen og trikken? Sporveien har spurt leverandøren Voice om dette:

 

«Da vi skulle utlyse konkurranse om Sporveiens uniformer stilte vi som krav at leverandørene ville signere avtale om egenrapportering på sosialt ansvarlig produksjon. Sporveien ville sikre at uniformene produseres av arbeidere med arbeidsforhold i samsvar med internasjonale konvensjoner for arbeiderbeskyttelse"

 

sier advokat Mette Borchgrevink i Sporveiens 
Konsernanskaffelser og fortsetter:

 

«Avtalen inneholder Retningslinjer for sosialt ansvarlig produksjon, sjekkliste som leverandøren bruker overfor underleverandører, navn og adresse på underleverandører, oppfølging, forbedringstiltak og tidsfrister.» 

 

Voice eier ikke sine egne fabrikker, og uniformene lages av eksterne leverandører i Latvia og Kina.


Etiske retningslinjer

For å forsikre seg om at fabrikkene overholder internasjonale og nasjonale lover og regler for arbeidsvilkår, arbeidsrettigheter, miljø, helse og sikkerhet på arbeidsplassen har selskapet, i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH) utarbeidet et sett med etiske retningslinjer som alle leverandørene må signere før de kan levere varer til Voice.

 

Leverandørene er så ansvarlige for å informere sine underleverandører om Voice' etiske retningslinjer og påse at disse blir fulgt. For å påse at leverandørene følger de etiske retningslinjer gjennomfører Voice spørreskjemaer for egen evaluering, forbedringsplaner, fabrikkbesøk og inspeksjoner.

 

«I etterkant av sosiale revisjoner og spørreskjemautsendelser lager vi forbedringsplaner og har løpende oppfølging av disse planene, både gjennom nye inspeksjoner på fabrikk og gjennom tett kommunikasjon med agent og fabrikkledelsen. Vi ser stadig forbedringer både direkte på fabrikk og gjennom økt fokus på dette området fra fabrikkledelsen og agent. Dette er et pågående arbeid som vi kommer til å ha stort fokus på i årene fremover.»
Hilde Slettvold - CSR-ansvarlig i Voice.

Kurs for fabrikkledelsen

Gjennom IEH tilbyr Voice kursing for fabrikkledelsen lokalt i mange av produksjonslandene sine. Disse kursene har som mål å gi fabrikkledelsen konkret veiledning og praktiske verktøy for hvordan fabrikken kan møte våre og andre kunders forventninger med hensyn til arbeidsforholdene, mens fabrikken samtidig forbedrer resultatene.


Sosiale revisjoner

Gjennom medlemskap i BSCI har Voice forpliktet seg til å gjennomføre sosiale revisjoner på fabrikkene som står for 2/3 av produksjonsvolumet i løpet av de neste 3,5 årene. Det er Det Norske Veritas som utfører de sosiale revisjonene på fabrikkene som står for 2/3 av produksjonsvolumet til Voice. Per i dag er det gjennomført BSCI revisjoner på over 60 % av fabrikkene.
Dette var slutt av innholdet. Footeren starter