Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveiens viktigste miljøbidrag er å legge til rette for at stadig flere velger kollektivtransport i stedet for bil.


 

Sporveiens klimaregnskap

Sporveien har i 2014 utarbeidet et energi- og klimaregnskap basert på den internasjonale Greenhouse Gas-protokollen. GHG-protokollen er den mest brukte standarden for rapportering av klimagassutslipp.

Klimaregnskapet vil fremover bli et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere tiltak for å redusere virksomhetens klimapåvirkining. Et aktuelt eksempel på et slikt tiltak er vårt arbeid med utfasing av oljekjeler til fordel for varmekilder basert på fornybar energi. 

Se også våre tiltak for effektiv energibruk

Miljøvennlig busspark

Unibuss har de siste årene fått en stadig mer miljøvennlig busspark. Selskapet benytter i dag de mest miljøvennlige løsningene som er på markedet innenfor rammen av inngåtte kjørekontrakter, og arbeider kontinuerlig med å redusere drivstofforbruk og miljøutslipp.

Det benyttes piggfrie dekk på alle busser med unntak av ekspressbussene som kjører til Trondheim.

Selskapet har i dag en av Europas mest miljøvennlige bussparker der ordinære dieselbusser benytter innblanding av syv prosent biodiesel. En ny kontrakt fra 2014 innebærer at 47 av selskapets busser i Lillehammer kjører 100 prosent på biodiesel.

 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter