Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveiens kvalitets-, sikkerhets- og miljøpolitikk omfatter hele Sporveiens virksomhet. Alle ansatte, underleverandører skal være kjent med politikken og den skal ligge til grunn for beslutninger som påvirker kvalitet, sikkerhet og/eller ytre miljø.
Trygg, pålitelig og miljøvennlig reise

Sikkerheten til våre reisende og ansatte prioriteres høyt!

Sporveien skal levere en trygg og effektiv reise med god kvalitet til alle reisende som benytter våre transportmidler. Reiseopplevelsen skal bidra til og legge til rette for en økning av antall reiser.

Gjennom god planlegging og samhandling, skal vi gi våre reisende et godt tilbud i tråd med de krav og forventninger publikum, eier, oppdragsgiver samt lover, forskrifter og standarder setter til oss.

Vi skal ha en åpen sikkerhetskultur som fremmer rapportering av avvik og tar initiativ til forbedringer. Som miljøbedrift skal vi ivareta vårt samfunnsansvar gjennom å redusere støy, bedre energieffektiviteten og arbeide systematisk for å hindre utslipp av skadelige stoffer.

Trygge transportsystemer

Sporveiens arbeid med trafikksikkerhet og beredskap har fokus i hele konsernet.

Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både forebyggende analyser og tiltak innen trafikksikkerhet og drift, og et godt beredskapsarbeid for å kunne håndtere ulykker og terroranslag.

Både Trikken og T-banen er blant de tryggeste transportsystemene i Norge, og et godt sikkerhetsarbeid flere år har gitt gode resultater. Arbeidet er knyttet til alle lag i samfunnet vårt - reisende, medtrafikanter og offentlige myndigheter.

Sikker transport til Norway Cup

Tretti tusen spillere, i tillegg til lagledere, foreldre og fans skal til og fra Norway Cup hvert år. De reiser kollektivt og sikkert. Se filmen.


Last ned brosjyren her (pdf)

Last ned brosjyren (pdf)

Last ned brosjyren (pdf)

Last ned brosjyren (pdf)Dette var slutt av innholdet. Footeren starter