Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ambisjon: Vi skal være løsningen på morgendagens kollektivtrafikk og bidra til en bærekraftig utvikling.


Sporveiens viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling er å få flere mennesker til å velge grønne kollektivløsninger. I dag er skinnegående løsninger de mest klima- og miljøvennlige, men Sporveien samarbeider tett med Oslo kommune og andre i kollektivfamilien for å utvikle et grønt totaltilbud for mobilitet i Oslo-regionen. I 2017 etablerte vi også digitalisering og innovasjon som eget satsingsområde for å bedre forstå og utnytte mulighetene dette åpner. 

Mobilitet om knutepunkt

Store, robuste og skinnegående systemer utgjør grunnstammen i kollektivnettet i alle ledende kollektivbyer i Europa - og i Oslo. De forflytter store mengder reisende og danner utgangspunktet for smarte mobilitetsløsninger, der T-bane, trikk og tog kobles sammen med andre miljøvennlige transportformer i effektive knutepunkt. Dette står også sentralt i Oslo kommunes strategi for videreutvikling og fortetting nær kollektivknutepunkt.

Digitalisering og innovasjon kan gjøre det eksisterende kollektivtilbudet mer effektivt, men har også potensiale til å skape helt nye mobilitetstilbud til byens befolkning. Teknologier som sensorer, tingenes internett, kunstig intelligens og sanntidsanalyse vil kunne skape forbedringer i alle deler av verdikjeden til Sporveien, fra vedlikehold og kjøring til ruteplanlegging og valg av framkomstmiddel.

Smartere kollektivtrafikk

I 2017 opprettet Sporveien en ny avdeling - Digitalisering og innovasjon - som jobber langsiktig med å utnytte eksisterende og nye teknologier best mulig. Dette er en satsing som følger to hovedspor. Digitalisering er det første og handler om å forbedre Sporveiens prosesser og effektivitet gjennom blant annet større datatilfang, økt innsikt og bruk av nye teknologier. Det andre er innovasjon, som er et langsiktig arbeid for å utvikle kollektivsystemet i takt med teknologiutviklingen. På dette området jobber Sporveien sammen med en rekke partnere, med mål om å finne de beste, fremtidige løsningene for samfunnet og de reisende. Gjennom dette arbeidet vil Sporveien bidra til å realisere Oslos strategi for å utvikle en smartere by.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter