Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ambisjon: Vi skal være løsningen på morgendagens kollektivtrafikk og bidra til en bærekraftig utvikling.

 


Sporveiens viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling er å få flere mennesker til å velge grønne kollektivløsninger. Sporveien samarbeider tett med Oslo kommune og andre i kollektivfamilien for å utvikle et grønt mobilitetstilbud med T-banen som ryggrad og trikken og bussen som løsningen på effektive byreiser. Gjennom satsingsområdet Digitalisering og innovasjon vil Sporveien bedre forstå og utnytte mulighetene dette åpner.

 

Smarte knutepunkt

Store, robuste og skinnegående systemer utgjør grunnstammen i kollektivnettet i alle ledende kollektivbyer i Europa - og i Oslo. De forflytter store mengder reisende og danner utgangspunktet for smarte mobilitetsløsninger, der T-bane, trikk og tog kobles sammen med andre miljøvennlige transportformer i effektive knutepunkt. Fortetting rundt knutepunkt og videreutvikling av kollektivtilbudet er også satsingsområder i klimastrategien for Oslo kommune. I årene som kommer blir det viktig for Sporveien å kunne integrere nye mobilitetsformer med eksisterende tilbud ved slike knutepunkter. Det vil styrke tilbudet til de reisende.

Smartere kollektivtrafikk

Sporveien følger to hovedspor i arbeidet for å utnytte eksisterende og nye teknologier. Digitalisering er det første og handler om å forbedre Sporveiens prosesser gjennom bedre datatilgang, bruk av sensorer, forvaltning og deling av data, og bruk av ny teknologi. Sporveien har gode erfaringer med å innføre digitale verktøy i vedlikeholdsarbeidet og arbeider med løsninger for prediktivt vedlikehold basert på dataanalyse. Unibuss innførte i 2019 en ny digital løsning for å akkumulere trafikk- og tekniske data. Løsningen vil blant annet kunne gi førerne løpende informasjon om energibruk.

Det andre sporet er innovasjon, et langsiktig arbeid for å utvikle kollektivsystemet i takt med teknologi- og samfunnsutviklingen. På dette området samarbeider Sporveien med en rekke ulike aktører for å bidra til å realisere Oslos ambisjoner for en smart by. Blant annet har Sporveien og Posten inngått et samarbeid om å levere ut pakker på trikke- og T-banestasjoner i Oslo. Samarbeidet er i første omgang et pilotprosjekt

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter