Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ambisjon: Vi skal gi folk gode reiseopplevelser og få dem trygt frem.


De reisende er fornøyde

Tilfredsheten og lojaliteten blant reisende med Sporveien har vært svært høy de siste årene, og 2017 ble ikke noe unntak. Sporveien kjører mer og oftere, driftsdøgnet har blitt utvidet, og både regularitet og punktlighet holder et generelt høyt nivå. I 2017 var kundetilfredsheten i Ruters målinger på 98 prosent for både T-banen og trikken, og 97 prosent for Unibuss. Alle tre driftsarter holdt seg på samme nivå eller høyere sammenlignet med året før. 

Den positive utviklingen i kundetilfredshet blir også bekreftet i de årlige undersøkelsene til forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer (NKB), der både T-bane, trikk og bussene i Oslo kan vise til økt tilfredshet de siste fem årene. 

Kunst og kultur

Sporveien ønsker også å berike reisene med gode kunst- og kulturopplevelser. Arbeidet med «Sporveiskunst» har røtter tilbake til utviklingen av T-banenettet på 1960- og 70-tallet. Vi legger vekt på den kunstneriske utsmykkingen av nye stasjoner og linjer, og når vi rehabiliterer eksisterende stasjoner. I tillegg samarbeider vi med et mangfold av kunst- og kulturmiljøer om utstillinger og kulturarrangementer i løpet av året, blant annet på Miniøya, Piknik i Parken, Granittrock og Operatrikken.

Trafikksikkerhet har høy prioritet

Trikk og T-bane er blant de sikreste transportsystemene i Norge. Sporveiens visjon er null skader og ulykker. Vi jobber for å fore­bygge ulykker, og konsentrerer arbeidet der risikoen er størst. For trikkens del konsentreres det forebyggende arbeidet om mye traffikerte traseer og holdeplasser i sentrum, der trikkene deler områder med biler, busser, syklister og fotgjengere. T-banen fokuserer spesielt på planoverganger og av- og påstigninger på stasjonene.

Sammen mot smugforsøpling

750 tonn søppel havner utenfor søppelkassene i Oslo hvert år, mye av det på T-banestasjonene og trikkeholdeplassene. At flere velger kollektivt er bra, men forsøplingen øker i takt med økningen i antallet reisende. Derfor lanserte Rusken og Sporveien kampanjen Søppelmysteriet tidlig i 2018. Målet er kort og godt å få folk til å bruke søppelkassene. Det er viktig for å holde byen ren, for at kollektivreisen skal bli triveligere og for å forhindre at søppelet forurenser land eller hav. Opp mot 80 prosent av marint søppel stammer fra land. 

Oslo kommune er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019. Søppelmysteriet er et viktig tiltak for at byen skal leve opp til utmerkelsen.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter