Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ambisjon: Sporveien skal ha en åpen linje til alle interessenter, og skal trygge naboer og berørte parter.

 


 

Sporveien gjennomfører et stort antall prosjekter. Oslo skal få nye trikker og Sporveien tilrettelegger for å kunne kjøre mer, frakte flere og utvikle bedre kollektivløsninger. Derfor har Sporveien de senere årene forsterket oppfølgingen av naboer som blir berørt av anleggsprosjekter og økt kjøring. Vi forstår at enkelte prosjekter og typer arbeid er belastende for omgivelsene, og strekker oss langt for å finne gode løsninger og tilpasse oss områdene vi jobber i.

Informasjon om støyende arbeider

Kommunikasjonsrådgiver i prosjektene - Åpen linje og god dialog

En av kommunikasjonsrådgiverens viktigste oppgaver er å sørge for at nærmiljøet som blir berørt av anleggsarbeid, både privatpersoner og næringsdrivende, mottar god informasjon om arbeidets varighet og omfang. Vi ønsker å ha en åpen og god dialog med naboene, og tilrettelegger for det så langt det lar seg gjøre. Alle Sporveiens prosjekter skal inkludere en kommunikasjonsrådgiver. Deres rolle er å sørge for at alle som blir berørt av prosjekter i nærmiljøet, enten det er privatpersoner eller næringsdrivende, får god informasjon om arbeidets omfang og varighet.

 Sporveien jobber systematisk med informasjonsarbeid i prosjekter, med tiltak som blant annet:

  • Særmøter og en-til-en-møter for å informere om fremtidige prosjekter og lytte til lokalbefolkningens innspill
  • Arbeidsmøter, ved behov, for å få bidrag til gode løsninger under anleggsperioden
  • Informasjonsmøter i forkant av anleggsstart
  • Utsendelse av informasjon før oppstart
  • Utsendelse av elektroniske nyhetsbrev i anleggsperioden
  • Møter med bydeler og politikere
  • Egne prosjektsider på sporveien.com og fremtidensbyreise.no 
  • Informasjon til presse og media
  • SMS-varsling ved akutte behov 

 

Utfordringer og suksesser

Sporveien legger ikke skjul på at enkelte anleggsperioder vil være krevende for nærmiljøet. Vi jobber systematisk med å finne de beste måtene å informere og involvere berørte parter på, og ser at det er ulike suksessfaktorer fra prosjekt til prosjekt. Ved å vektlegge dialog med naboer får Sporveien som byggeherre muligheten til å forstå hvor skoen trykker mest.

Sporveien vil strekke seg langt for å forsøke å finne gode løsninger og tilpasse oss området vi arbeider i. Det har blitt lagt et godt grunnlag for kommunikasjonsarbeidet de foregående årene og i 2020 kommer fokuset til å fortsette å være på hvordan vi kan bli en enda bedre nabo fremover.

 

Strategi mot støy

Konsernet jobber for at omgivelsene ikke skal utsettes for støy over gjeldene grenseverdier og for å støtte opp om lokale støystrategier i de kommunene vi opererer i. Støy er ett av seks innsatsområder i Sporveiens miljøstrategi, som ble vedtatt i 2019. Gjennom strategien vil konsernet legge til rette for økt produksjon innenfor gjeldende støykrav. Blant tiltakene er å vurdere konsekvenser for støypåvirkning ved større endringer i produksjonen og driftsdøgnet, og ved anskaffelser av nytt vogn- og arbeidsmateriell. Systematisk vedlikehold av vogner og infrastruktur, for eksempel skinne‑ sliping, er også viktig for å redusere støy fra driften.

 

Les mer: Støyende arbeider


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter