Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ambisjon: Sporveien skal ha en åpen linje til alle interessenter, og skal trygge naboer og berørte parter.


 

I årene fremover skal Sporveien gjennomføre mange små og store utbyggingsprosjekter. Oslo skal få nye trikker og Sporveien tilrettelegger for å kunne kjøre mer, frakte flere og utvikle bedre kollektivløsninger. Flere av prosjektene vil foregå tett på boligområder, noe som kan være krevende for naboene. For å gjøre det litt enklere å bo i nærheten av byggeprosjektene har Sporveien jobbet målrettet med å være en god nabo under anleggsperioden.

Informasjon om støyende arbeider

Kommunikasjonsrådgiver i prosjektene

En av kommunikasjonsrådgiverens viktigste oppgaver er å sørge for at nærmiljøet som blir berørt av anleggsarbeid, både privatpersoner og næringsdrivende, mottar god informasjon om arbeidets varighet og omfang. Vi ønsker å ha en åpen og god dialog med naboene, og tilrettelegger for det så langt det lar seg gjøre.

Sporveien jobber systematisk med informasjonsarbeid i prosjekter, med tiltak som blant annet:

  • Særmøter for å informere om fremtidige prosjekter og lytte til lokalbefolkningens innspill
  • Arbeidsmøter, ved behov, for å få bidrag til gode løsninger under anleggsperioden
  • Informasjonsmøter i forkant av anleggsstart
  • Utsendelse av informasjon før oppstart
  • Utsendelse av elektroniske nyhetsbrev i anleggsperioden
  • Møter med bydeler og politikere
  • Egne prosjektsider på sporveien.com og fremtidensbyreise.no 
  • Informasjon til presse og media
  • SMS-varsling ved akutte behov 

Utfordringer og suksesser

Sporveien legger ikke skjul på at enkelte anleggsperioder vil være krevende for nærmiljøet. Vi jobber systematisk med å finne de beste måtene å informere og involvere berørte parter på, og ser at det er ulike suksessfaktorer fra prosjekt til prosjekt. Ved å vektlegge dialog med naboer får Sporveien som byggeherre muligheten til å forstå hvor skoen trykker mest.

Sporveien vil strekke seg langt for å forsøke å finne gode løsninger og tilpasse oss området vi arbeider i. Det ble lagt et godt grunnlag for kommunikasjonsarbeidet i 2017 og 2018, og i 2019 kommer fokuset til å fortsette å være på hvordan vi kan bli en enda bedre nabo fremover.

Strategi mot støy

I 2017 oppdaterte Sporveien sin strategi mot støy. Konsernet jobber for at omgivelsene ikke skal utsettes for støy over gjeldene grenseverdier og for å støtte opp om lokale støystrategier i de kommunene vi opererer i. Sentrale punkter i den oppdaterte strategien er at konsekvenser og tilhørende tiltak bør vurderes før større endringer i driftsdøgnet og produksjonen ikke skal medføre økt støy, men bidra til å redusere den så langt det lar seg gjøre.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter