Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ambisjon: Sporveien skal være en god arbeidsgiver og dyrke driftighet og ny kompetanse.

 


Sporveien er en stor arbeidsgiver. Ved utgangen av 2020 hadde vi 3 370 ansatte. Medarbeiderne utgjør et rikt og mangfoldig fellesskap som i stor grad reflekterer befolkningen i Oslo. For Sporveien er det en selvfølge at alle ansatte skal ha like rettigheter. Det gjelder så vel ansettelse, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter, som beskyttelse mot trakassering.

Mangfold og likestilling

Av medarbeiderne i Sporveien representerer rundt 25 prosent ulike etniske minoritetsgrupper fra mer enn 50 forskjellige land. Kjønnsmessig er kvinneandelen i mindretall. Kvinneandelen i Spor­veien som helhet var på 15 prosent ved utgangen av 2020. Andelen kvinner i konsernledelsen og på mellomledernivå er betydelig høyere, og var på mer enn 40 prosent.

Leder- og teamutvikling

I Sporveien arbeider vi for å tilby helhetlige utviklings- og opplæringsplaner for medarbeidere og ledere. Strategien Best 2020, HMS, kultur, verdier og lederskap er sentrale temaer i kompetanseutvikling.

Sporveiens kompetansesenter tilbyr et rikt utvalg kurs innenfor temaene trafikksikkerhet, togframføring og vedlikehold av infrastruktur og vogner. I 2020 ble det avholdt 696 kurs for i alt 2 797 deltakere, samt 5 883 e-læringskurs.

Sporveien gjennomfører også et traineeprogram hvert andre år. Programmet har som mål å mobilisere og utvikle de beste ressursene vi har til deres fulle potensial. Traineeprogrammet er en viktig satsning for Sporveien. Det bidrar til å sikre konsernet kritisk kompetanse og stimulere til nytenking.

God helse gir gode medarbeidere

I Sporveien satser vi sterkt på helsefremmende tiltak. Som IA-bedrift får Sporveien støtte til å drive prosjekter som Helse for fremtiden, Grønn resept og stressmestring som er med på å hjelpe medarbeidere med å enten komme raskere tilbake i arbeid eller som et forebyggende tiltak. Andre tiltak inkluderer arbeidsplassvurderinger, gode skiftordninger, pausegym og et aktivt bedriftsidrettslag.

Aktivt AKAN-arbeid

Sporveien er opptatt av å forebygge problemer knyttet til rus, alkohol eller spilleavhengighet blant medarbeiderne. AKAN-utvalget er viktig i dette forebyggingsarbeidet og har ansvar for å gjennomføre kurs og bevissthetskampanjer, samt utvikle informasjonsmateriell.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter