Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien har mange naboer, og fra tid til annen vil du oppleve at det utføres støyende arbeider både om dagen og på natten. Det kan enten være i forbindelse med akutte eller planlagte vedlikeholdsarbeid eller i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

Sporveien-arbeidere-17.jpg


Som anleggseier og utbygger har Sporveien konkrete krav og grenseverdier som skal etterleves, og så langt det lar seg gjøre legges støyende arbeider til dagtid for å minimere belastningen for våre naboer.

Alle Sporveiens planlagte nattarbeider varsles via SMS, flyveblad eller nabokort som sendes pr post. Noen ganger kan det være behov for akutte, uforutsette reparasjoner som utføres om natten mens trikk eller T-bane ikke er i drift.

Blir jeg varslet via SMS? Det kan du sjekke her: https://varslemeg.no.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeider på eller i nærheten av trikk eller T-banespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære t-bane eller trikkedriften. Ved å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet uten trafikk, sørger vi for at færrest mulig kollektivreisende blir berørt.

 • Skinnesliping – NB; en ny «lyd» kan høres fra nyslipt spor, reduseres etter en tids rutetrafikk.
 • Sveising skinner, reparasjonssveising - Sveising av ødelagte skinner for å sikre drift på dagtid
 • Pigging og asfalteringsarbeider- Pigging av asfalt utføres der fundamentet for eksempel er i for dårlig tilstand og må byttes ut. Utbedring av asfaltdekker.
 • Sette inn klatreveksel – En klatreveksel settes inn der det er behov for å benytte enkeltspor.
 • Kontaktledning (KL) og strømskinneanlegg
 • Utskifting av skinner, sviller og sporvekselkomponenter
 • Justering av spor med pakkmaskin, ballastsupplering
 • Snørydding generelt og rengjøring av spor, dreneringssystemer, stoppesteder og plattformer

Støy ved verksted og base

Sporveien har verksteder og baser på Grefsen, Holtet, Ryen, Etterstad, Majorstuen og
Avløs. Disse lokasjonene benyttes blant annet til parkering av trikker og T-baner, samt vedlikehold av infrastruktur og vogner.  

På verkstedene og basene pågår det døgnkontinuerligarbeid. Sporveien arbeider for til å holde støyen på et minimum, men tidvis kan arbeidet oppleves som støyende for nærmeste naboer.

Støydispensasjon

Sporveien utfører arbeid på skinner og infrastruktur både i forbindelse med ordinærdrift, og i forbindelse med mer omfattende vedlikeholdsarbeid. Alt av Sporveiens arbeid som medfører støy skal utføres i tråd med Forskrift om begrensing av støy i Oslo kommune. Denne forskriften skal fange opp utypisk støy som bygg- og anleggsstøy, nattarbeid, uteliv-konserter jfr § 2. Den omfatter ikke støy fra ordinær drift av t-bane og trikk. Tilsvarende praksis benyttes også i Bærum kommune. 

Dispensasjon ved driftsarbeid: Bevegelige vedlikeholdsarbeid som er en del av den ordinære driften av sporanlegg kan utføres uten dispensasjon. Så lenge enkeltbeboere ikke berøres flere enn 2 netter etter hverandre, regnes det ikke som bygge- og anleggsstøy som krever at det gis tillatelse etter søknad. Vedlikeholdsarbeidene skal innrettes slik at støysjenansen for omgivelsene blir så liten som forholdene med rimelighet tillater, og må ikke overstige grensen for helseskadelig støy. Det skal normalt ikke utføres støyende arbeider på søndager eller andre helligdager, men helt driftsnødvendige vedlikeholdstiltak må påregnes.

Dispensasjon ved prosjekter: Ved større vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter som går over tid, og hvor anleggsarbeidet vil overgå grensene i støyforskriftene, søker utførende entreprenør om dispensasjon hos Bydelsoverlegen.

Hvordan melde inn unormale støyforhold

Bor du nært inntil T-banen eller Trikken, og opplever unormal økning i støyen, kan dette meldes til Sporveien via epost: firmapost@sporveien.com

For at vi skal kunne behandle dette på en god måte må følgende informasjon følge meldingen:

 • Gate-veiadresse
 • Fullt navn
 • E-postadresse
 • Kort beskrivelse av støybilde

Når vi mottar slike meldinger vurderer vi alle saker spesifikt.

Spørsmål eller innspill?

Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, send e-post til nabokontakt@sporveien.com.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter