Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien skal levere mer kollektivtrafikk for pengene, men pengene betyr ikke alt. Samfunnsansvaret vårt handler om å skape et best mulig kollektivtilbud. Vi skal by alle reisende på gode opplevelser og minimere uønskede effekter av virksomheten.


 Oslo har blitt kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Som del av en miljøhovedstad jakter vi på løsninger som gir enda bedre utnyttelse av dagens kollektivsystem – og som legger til rette for smidigere og mer effektiv mobilitet for innbyggerne i årene som kommer. 

Sporveiens viktigste bidrag til samfunnet er å levere et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. Det er avgjørende for å få byen til å fungere, gjøre hverdagen til innbyggerne så smidig som mulig, for å redusere klimautslipp og forbedre luftkvaliteten. Kollektivtilbudet må være så godt at flere velger å reise med Sporveien fremfor å sette seg i bilen til og fra jobb, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og innkjøp.

Sporveien har flere enn 3 700 ansatte som sammen drifter et stort, integrert system av vogner, skinner og annen infrastruktur med mål om å best mulig frakte folk rundt i byen. Parallelt driver Sporveien store og små utbyggingsprosjekter for å øke kapasiteten i kollektivtrafikken. Vi løser en viktig samfunnsoppgave, men påvirker også bybildet, lokalmiljøer og innbyggerne med vår aktivtet.

Seks målområder

I 2016 og 2017 gjennomførte Sporveien en prosess for å videreutvikle og tydeliggjøre prioriteringer i arbeidet vårt med samfunnsansvar. Vi gjennomførte en vesentlighetsanalyse for å definere de viktigste utfordringene og mulighetene knyttet til konsernets samfunnsrolle.

Med vesentlighetsanalysen som grunnlag, definerte Sporveien i 2017 seks målområder som danner rammen om konsernets arbeid med samfunnsansvar. Innsatsen innenfor de seks områdene skal samlet sett bidra til at vi løser samfunnsoppdraget på en måte som er til det beste for alle reisende, innbyggere, naboer, ansatte og miljøet - og etter høye etiske standarder. Samtidig skal vi tenke på morgendagen og utforske nye, innovative løsninger og teknologier som sikrer best mulig mobilitet for innbyggerne i årene som kommer. 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter