Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Hvordan gjør vi et godt kollektivtilbud enda bedre og bærekraftig? Det handler om å få flest mulig til å reise med oss, og å gjøre hver tur grønnere, sikrere og smidigere.


Sporveiens jobb er å frakte innbyggerne dit de vil – raskt, trygt og punktlig. Det er nødvendig for at byen skal fungere. Men hvordan bidrar kollektivtrafikken til å gjøre byen bærekraftig? Det gjør du når du velger trikk, T-bane, buss, eller går eller sykler istedenfor å bruke bil. Og det er oss, når vi jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk med minst mulig belastning på miljøet, klimaet og omgivelsene.

Sporveiens visjon – Bærekraftig mobilitet for alle – understreker hvilken vekt selskapet legger på arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i årene som kommer.

 

Sporveien bidrar til å innfri bærekraftmålene

Dette arbeidet utgjør vårt bidrag til å oppfylle FNs bærekraftmål om bærekraftige byer og lokalsamfunn og å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. Vi vil gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig for så mange som mulig og by alle reisende på gode opplevelser. Samtidig kutter vi i energibruk og klimagassutslipp og optimaliserer ressursbruken for å gjøre trikk, T-bane og buss til enda bedre klimavalg.

I juni mottok Sporveien T-banen Bærekraftprisen 2020. Sporveien Trikken tok andreplassen. Prisen ble delt ut i forbindelse med offentliggjøringen av Norsk Bærekraftbarometer som viser hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted.

 

Mange av tiltakene våre er usynlige når du reiser. Effekten kan likevel være stor.
Visste du for eksempel at vi har redusert klimagassutslippene våre med nesten 38 prosent siden 2015?


Seks målområder for en bedre by

Bærekraftarbeidet i Sporveien stopper ikke der. Virksomheten vår er med på å forme byen. Den påvirker bybildet, nabolag og innbyggere, og den betyr mye for alle som jobber hos oss. Derfor har vi rammet inn arbeidet med bærekraft i seks målområder. Følg lenkene under for å lese mer om hvert av målområdene, hva vi gjør og hva vi har oppnåd.

 

Smart tur
Vi skal være løsningen på morgendagens kollektivtrafikk og bidra til en bærekraftig utvikling.

Ren tur
Vi skal gjøre vårt for at Oslo kommune når sine målsettinger for miljø og klima.

God tur
Vi skal gi folk gode reiseopplevelser og få dem trygt frem. 

God nabo
Vi skal ha en åpen linje til alle interessenter, og skal trygge naboer og berørte parter. 

Driftige folk
Vi skal være en god arbeidsgiver og dyrke driftighet og ny kompetanse.

Skikkelige folk
Vi skal sikre god etisk praksis i alt vi gjør og opptre respektfullt mot hverandre og andre.

 

Her kan du bli litt bedre kjent med Sporveien, og hvordan det er å jobbe her. 

 

 

 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter