Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Søk


Om Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveie...

Sporveiens ledelse

Toppledelsen i Sporveien består av lederne for operatørenhetene (datterselskapene buss, trikk og T-bane med verkstede...

Sores Yuzer

Eierstyring og selskapsledelse

Sporveien er et kollektivtransportkonsern med aktivitet i Norge. Morselskapet Sporveien AS eies av Oslo kommune ved Byrådsav...

Våre verdier

Vi i Sporveien skal være pålitelige, engasjerte og samhandlende. Vår visjon er "bærekraftig mobilitet for ...

Nytt signalsystem CBTC for T-banen

Sporveien investerer i et nytt signal- og sikringssystem med såkalt CBTC-teknologi. Det nye signalsystemet legger til rette ...

Sporveien Media

Sporveien Media skaper inntekter fra trafikkreklame. I 2021 bidro selskapet med 107 millioner kroner til å bedre kollektivtr...

Sporveien Vognmateriell

Oslo har aldri hatt et bedre utgangspunkt for forvaltning av byens betydelige investeringer i rullende materiell. Det skyldes ikke...

Livsforlengende tiltak på T-banen

Fra 26. mai til 06. juni skal Sporveien oppgradere T-banestrekningen i området mellom Ryen stasjon og Ryen Base.

Utleie av trikk

April 2022: Inntil videre driver vi ikke med utleie av trikk. Det vil komme oppdatert informasjon her når utleietrikken er i...

Østensjøbanen Etterstad - Hellerud

Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye deler av Østensjøbanen. Blant annet skal det bygges ny T-bane...

Majorstuen T-baneknutepunkt

Sporveien bygger om Majorstuen stasjon til et T-baneknutepunkt under bakken. Kapasiteten utvides fra to til fire spor og stasjonen...

Om Unibuss

Unibuss er et av landets største busselskap og en pådriver for miljøvennlig kollektivtransport, med en stadig ...

Om Sporveien T-banen

T-banen er ryggraden i kollektivtilbudet i Oslo og rangert som verdens mest kostnadseffektive metrosystem. Reisetallene var fortsa...

Om Sporveien Trikken

Trikkens mål er å tilby reiser til 100 millioner passasjerer, og passerte i 2021 flere viktige milepæler på...

En meningsfull jobb i Sporveien

Få arbeidsgivere kan med hånden på hjertet si de betyr noe for så mange mennesker hver dag som Sporveien.&...

Bussanlegg Alnabru

For å oppnå ambisjonen om fossilfri bussdrift innen 2028 er det behov for å fortsette elektrifiseringen av Alnab...

M4000 nye T-banevogner

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ba høsten 2020 Sporveien om å sette i gang et forprosjekt for ans...

Etisk regelverk for Sporveiskonsernet

Formålet med Sporveiens etiske regelverk er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og ...

Sporveismetoden

Strategien Best 2015 er en effektiviseringssuksess: Sporveien har forbedret virksomheten med over 455 millioner kroner og fra...

Bussanlegg Stubberud

Bussanlegg AS disponerer i dag et område på 10.000 m2 som planlegges å utvides til hele 48.000 m2. Det fremtidig...

Lærling i Sporveien

Ønsker du å jobbe i en fremtidsrettet, grønn bedrift som betyr noe for mange mennesker i hver eneste dag? Triv...

Driftige folk

Ambisjon: Sporveien skal være en god arbeidsgiver og dyrke driftighet og ny kompetanse.  

Oppgradering av planoverganger

Sporveien oppgraderer planovergangene på forstadsbanene. Dette gjelder Lilleakerbanen og Ekebergbanen i Oslo.

Smart tur

Ambisjon: Vi skal være løsningen på morgendagens kollektivtrafikk og bidra til en bærekraftig utvikling. ...

Rekruttering og sosiale medier

Rekrutteringsteamet består av flere medarbeidere med ulik bakgrunn innen rekruttering. Dersom du har spørsmål t...

Student eller nyutdannet?

Er du student eller nyutdannet og ser etter en sommerjobb eller deltidsjobb? Sjekk våre ledige stillinger.

Vognfører, Toril Deildok

Dette er Toril Deildok. Hun har arbeidet som konduktør og vognfører i 41 år. Første august 2018 ble hun...

Togelektriker, Haldor Ahlebæk

Haldor jobber som togelektriker, med service på trikken, reparasjon og trikkevogner og oppfølging av togelektriker l&...

Fagleder, Nina Beate Larsen

Mine arbeidsoppgaver er relatert til trafikksikkerhet og da risikostyring generelt. Jeg bidrar til at materiell og infrastruktur e...

Avdelingsingeniør, Morten Nydahl

Som Byggeleder i utbyggingsavdelingen er vi involvert i mange forskjellige prosjekter, mine nåværende oppgaver er oppf...

Ingeniør, Håkan Lund

Jeg jobber med vognmateriell, spesielt trikk i teknisk avdeling i operatørsenheten. Mine oppgaver er i hovedsak knyttet til...

Trafikkleder T-bane, Faizan Afzal

Det er klart oppgaven som trafikkleder på Driftssentralen er hektisk mens det står på, men det er jo litt av app...

Konsernadvokat, Kristine Wang

Dette er Kristine Wang. Hun er konsernadvokat i Sporveien. Hun arbeider med prosjekter mange steder i konsernet, men arbeider hove...

Bemanningsleder, Thea Stubberud

Dette er Thea Stubberud. Hun er bemanningsleder på T-banen, en jobb der det er avgjørende å kunne holde hodet k...

Internservice, Kuhendran Vijayasundaram

Dette er Kuhendran Vijayasundaram. Han er ansatt i Markedstjenester og arbeider i Internservice.

PMO i trikken, Dusan Klago

Dette er Dusan Klago. Han er ansatt som PMO i Sporveien, trikken. PMO-funksjonen (Project Management Office) skal i utgangspu...

Konsernkontroller, Anette Dybdal Simensen

Dette er Anette Dybdal Simensen. Anette er ansatt som konsernkontroller i Sporveien, og hun har arbeidsplassen sin ved hovedkontor...

Avdelingsingeniør i trikken, Marcus Marstrander

Dette er Marcus Marstrander. Han arbeider som avdelingsingeniør i teknisk avdeling i Sporveien, trikken. Avdelingen har det...

T-banefører, Torill Vadset

Dette er Torill Vadset. Torill jobber som T-banefører, og har base på hovedkontoret vårt på Tøyen....

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter