Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Søk


Rosenholm bussanlegg

På Rosenholm skal eksisterende bussanlegg klargjøres for håndtering av større busser (leddbusser), samt ...

Østensjøbanen Etterstad - Hellerud

For at T-banen skal kunne kjøre fortere mellom Brynseng og Hellerud på Østensjøbanen (linje 3 fra Bryns...

Personvernerklæring (intern)

Sist oppdatert: 21.12.2020   INNHOLDSFORTEGNELSE 1  Personvernerklæring 2  Behandlingsansvar 3  Hvo...

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 21.04.2021   INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Personvernerklæring 2 Behandlingsansvarlig 3 Hvordan og hvorfor...

Storgata tar form

Nybrua holdeplass er tatt i bruk og trikkefundamentet er på plass. Det er mye som skjer i Storgata om dagen.

Oppgradering av Ryen Base

T-banens verksted på Ryen oppgraderes for økt kapasitet og fremtidens T-banedrift.

Nattarbeid og ny fase i Sandakerveien

Oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen i Grefsenveien nedre-prosjektet går inn i en ny fase etter påske når arb...

Jobb i Sporveien

Hver eneste dag jobber våre ansatte for å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, try...

T-banens fellesstrekning

T-banetunellen gjennom Oslo sentrum bærer preg av slitasje på flere områder og skal oppgraderes. Måle...

M4000 nye T-banevogner

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Sporveien om å sette i gang et forprosjekt for anskaffelse av n...

Vedlikeholdsarbeid ved Blindern/Ullevål stadion

Sporveien skal utføre vedlikeholdsarbeid i juli 2021 ved Blindern og Ullevål stadion T-banestasjoner. Hensikten er &a...

Majorstuen T-baneknutepunkt

Majorstuen T-banestasjon er i dag Norges tredje største kollektivknutepunkt med over 70.000 gjennomreisende hver dag fordel...

Strategi Best 2025

Gjennom tidligere Best-strategiperioder har Sporveien realisert en kostnadsforbedring med årlig effekt på næ...

Nationaltheatret likeretterstasjon

Likeretterstasjonene til trikken og T-banen på Nationaltheatret skal rehabiliteres. Nye likeretterstasjoner skal sikre stabi...

Nye Nybrua holdeplass åpner

Mandag 15. februar tas den nye holdeplassen i bruk utenfor Oslo Legevakt.

Oppgradering av Helsfyr T-banestasjon

Helsfyr T-banestasjon skal oppgraderes med universell utforming, nytt interiør, kunst, belysning og skilt.

Bussanlegg på Skui

Vi bygger om bussanlegget på Skui for å legge til rette for fremtidens kollektivtrafikk med økt kapasitet, samt...

Oppgradering av planoverganger

Sporveien oppgraderer planovergangene på forstadsbanene. Dette gjelder Lilleakerbanen og Ekebergbanen i Oslo.

Bekkestua bussanlegg

Vi bygger om bussanlegget på Furubakken for å legge til rette for fremtidens kollektivtrafikk med flere og stør...

Sporveien i mål på Majorstuen

Sporveiens ferdigstilling av oppgraderingsprosjektet på Majorstuen er en ny milepæl i Oslos trikkeprogram.

Fører for trikk og T-bane

Vi er stadig på jakt etter gode førere til trikk og T-bane, primært deltid helg, og ansetter nye førere ...

Først nattarbeid, deretter juleferie

Etter å klargjort for trikk på dobbeltspor fra 18. desember, tar Grefsenveien nedre-prosjektet julefri.

For leverandører

Mortensrud bussanlegg

Det er behov for tilleggskapasitet til eksisterende bussanlegg på Klemetsrud. Dette skal løses med et midlertidig anl...

Design og profil

Sporveiens datterselskaper Oslotrikken og Oslo T-banedrift fikk i 2014 med nye navn som knytter selskapene tettere til konsernet. ...

Ullevål stadion likeretterstasjon

Den nye likeretterstasjonen ved Ullevål stadion T-banestasjon sikrer stabil strømforsyning til T-banestrekningen mell...

Pilestredet

Trikkesporene i Pilestredet mellom Parkveien og Josefines gate bærer preg av stor slitasje, og mange steder er asfalten spru...

Om Unibuss

Unibuss er et av landets største og mest miljøvennlige busselskaper og en aktiv pådriver for mer miljøv...

Traineeprogram

Arne Giske

Helga Nes

Arbeidene på Skarpsno er ferdigstilt

Infrastrukturarbeidene ved Skarpsno trikkeholdeplass er ferdige og trikken er tilbake. Her ser du resultatet!

Grenbaner

Grenbaneprosjektet består av flere ulike vedlikeholdstiltak for å sikre stabil drift og bidra til økt kapasitet...

Frognerveien er ferdig

De siste fasene av anleggsarbeidet i Frognerveien ved Frogner plass og Solli plass er nå gjennomført. Sporveien er de...

Til beste for byen vår

Hvordan gjør vi et godt kollektivtilbud enda bedre og bærekraftig? Det handler om å få flest mulig til &a...

Sporveien Vognmateriell

Oslo har aldri hatt et bedre utgangspunkt for forvaltning av byens betydelige investeringer i rullende materiell. Det skyldes ikke...

Vognfører - Toril Deildok

Dette er Toril Deildok. Hun har arbeidet som konduktør og vognfører i 41 år. Første august 2018 blir hu...

Driftsingeniør – Roger Muldbakken

Som signalmontør arbeider jeg med drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalinstallasjoner. Sikkerh...

Avdelingsingeniør - Morten Nydahl

Som Byggeleder i utbyggingsavdelingen er vi involvert i mange forskjellige prosjekter, mine nåværende oppgaver er oppf...

God nabo

Ambisjon: Sporveien skal ha en åpen linje til alle interessenter, og skal trygge naboer og berørte parter. &nbs...

God tur

Ambisjon: Vi skal gi folk gode reiseopplevelser og få dem trygt frem.  

Strandgata

Onsdag 17.juni startet Sporveien arbeidene med oppgradering av signalanlegg for trikken. Arbeidene pågår i kryssene Pr...
1-50 av 614 | Neste 50 Siste 14

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter