Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Søk


Utleie av trikk

Alle typer anledninger kan feires om bord! Bryllup, fødselsdager, jobbtilstelninger eller andre begivenheter. Det er bare f...

Fører for trikk og T-bane

Vi er stadig på jakt etter gode førere til trikk og T-bane, primært deltid helg, og ansetter nye førere ...

Østensjøbanen Etterstad - Hellerud

For at T-banen skal kunne kjøre fortere mellom Brynseng og Hellerud på Østensjøbanen (linje 3 fra Bryns...

Kontakt oss

Ønsker du å spørre oss om noe, har du en klage eller vil du søke om en tillatelse?  Vi er her for ...

Vedlikeholdsarbeid ved Blindern/Ullevål stadion

Sporveien planlegger flere nødvendige vedlikeholdstiltak på strekningen Blindern - Ullevål stadion. Hensikten e...

Rosenholm bussanlegg

På Rosenholm skal eksisterende bussanlegg klargjøres for håndtering av større busser (leddbusser), samt ...

Hurra, trikken er tilbake i Storgata!

​Nye trikkeskinner, nytt fundament og nye strømledninger er på plass. Fra mandag morgen 21. juni kjører trikke...

Bussanlegg på Stubberud

Bussanlegg AS disponerer i dag et område på 10.000 m2 som planlegges å utvides til hele 48.000 m2. Det fremtidig...

Nytt signalsystem CBTC for T-banen

Sporveien investerer i et nytt signal- og sikringssystem med såkalt CBTC-teknologi. Det nye signalsystemet legger til rette ...

Majorstuen T-baneknutepunkt

Majorstuen T-banestasjon er i dag Norges tredje største kollektivknutepunkt med over 70.000 gjennomreisende hver dag fordel...

T-banens fellesstrekning

T-banetunellen gjennom Oslo sentrum bærer preg av slitasje på flere områder og skal oppgraderes. Måle...

Oppgradering av planoverganger

Sporveien oppgraderer planovergangene på forstadsbanene. Dette gjelder Lilleakerbanen og Ekebergbanen i Oslo.

Ren tur

Ambisjon: Vi skal gjøre vårt for at Oslo kommune når sine målsettinger for miljø og klima.  ...

Skikkelige folk

Ambisjon: Vi skal sikre god etisk praksis i alt vi gjør og opptre respektfullt mot hverandre og andre.  

Driftige folk

Ambisjon: Sporveien skal være en god arbeidsgiver og dyrke driftighet og ny kompetanse.  

Til beste for byen vår

Hvordan gjør vi et godt kollektivtilbud enda bedre og bærekraftig? Det handler om å få flest mulig til &a...

God tur

Ambisjon: Vi skal gi folk gode reiseopplevelser og få dem trygt frem.  

Snart ferdig i Bispegata

Kun få arbeider gjenstår. Bispegata-prosjektet forventes i all hovedsak å være ferdigstilt før somm...

Om Sporveien T-banen

T-banen utgjør ryggraden i kollektivtilbudet i hovedstaden. Takket være kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid...

Sporveiens ledelse

Toppledelsen i Sporveien består av lederne for operatørenhetene (datterselskapene buss, trikk og T-bane med verkstede...

Våre verdier

I 2013 byttet vi navn fra Kollektivtransportproduksjon til Sporveien. Oslotrikken og Oslo T-banedrift byttet navn til Sp...

Om Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveie...

Om Sporveien Trikken

Trikkens mål er å nå 100 millioner passasjerer i 2030, en dobling i antallet reiser fra de siste årene. Pa...

Eierstyring og selskapsledelse

Sporveien er et kollektivtransportkonsern med aktivitet i Norge. Morselskapet Sporveien AS eies av Oslo kommune ved Byrådsav...

Sporveien Media

Sporveien Media AS skaper inntekter fra trafikkreklame. I 2020 bidro selskapet med 107 millioner kroner til å finansiere &os...

Om Unibuss

Unibuss er et av landets største og mest miljøvennlige busselskaper og en aktiv pådriver for mer miljøv...

Personvernerklæring (intern)

Sist oppdatert: 21.12.2020   INNHOLDSFORTEGNELSE 1  Personvernerklæring 2  Behandlingsansvar 3  Hvo...

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 21.04.2021   INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Personvernerklæring 2 Behandlingsansvarlig 3 Hvordan og hvorfor...

Storgata tar form

Nybrua holdeplass er tatt i bruk og trikkefundamentet er på plass. Det er mye som skjer i Storgata om dagen.

Oppgradering av Ryen Base

T-banens verksted på Ryen oppgraderes for økt kapasitet og fremtidens T-banedrift.

Nattarbeid og ny fase i Sandakerveien

Oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen i Grefsenveien nedre-prosjektet går inn i en ny fase etter påske når arb...

Jobb i Sporveien

Hver eneste dag jobber våre ansatte for å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, try...

M4000 nye T-banevogner

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Sporveien om å sette i gang et forprosjekt for anskaffelse av n...

Strategi Best 2025

Gjennom tidligere Best-strategiperioder har Sporveien realisert en kostnadsforbedring med årlig effekt på næ...

Nationaltheatret likeretterstasjon

Likeretterstasjonene til trikken og T-banen på Nationaltheatret skal rehabiliteres. Nye likeretterstasjoner skal sikre stabi...

Nye Nybrua holdeplass åpner

Mandag 15. februar tas den nye holdeplassen i bruk utenfor Oslo Legevakt.

Oppgradering av Helsfyr T-banestasjon

Helsfyr T-banestasjon skal oppgraderes med universell utforming, nytt interiør, kunst, belysning og skilt.

Bussanlegg på Skui

Vi bygger om bussanlegget på Skui for å legge til rette for fremtidens kollektivtrafikk med økt kapasitet, samt...

Bekkestua bussanlegg

Vi bygger om bussanlegget på Furubakken for å legge til rette for fremtidens kollektivtrafikk med flere og stør...

Sporveien i mål på Majorstuen

Sporveiens ferdigstilling av oppgraderingsprosjektet på Majorstuen er en ny milepæl i Oslos trikkeprogram.

Først nattarbeid, deretter juleferie

Etter å klargjort for trikk på dobbeltspor fra 18. desember, tar Grefsenveien nedre-prosjektet julefri.

For leverandører

Mortensrud bussanlegg

Det er behov for tilleggskapasitet til eksisterende bussanlegg på Klemetsrud. Dette skal løses med et midlertidig anl...
1-50 av 616 | Neste 50 Siste 16

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter