Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Søk


Om Unibuss

Unibuss er et av landets største og mest miljøvennlige busselskaper og en aktiv pådriver for mer miljøv...

Tilleggsarbeider i gang ved Konows gate

Denne uken startet arbeider med de siste tiltakene i trikketraseen på strekningen mellom Konows gate og Oslo Hospital holdep...

Aktivitet i hele Trikkeprogrammet

Det er drift og aktivitet i alle deler av Trikkeprogrammet, til tross for koronasituasjonen. Det pågår arbeider i alle...

Storgata begynner å ta form

Oppgraderingen av Storgata pågår for fullt, både over og under bakken.

Holdeplassene for trikk rustes opp

For å sikre at trikkeholdeplassene blir tilgjengelige for alle typer reisende og de nye trikkene til Oslo, må holdepla...

Ullevål stadion likeretterstasjon

Den nye likeretterstasjonen ved Ullevål stadion T-banestasjon sikrer stabil strømforsyning til T-banestrekningen mell...

Våre T-banestasjoner

Lurer du på når favorittstasjonen din ble bygget, eller hva arkitekten heter? Er det en stasjon du ikke vet s&ari...

Design og profil

Sporveiens datterselskaper Oslotrikken og Oslo T-banedrift fikk i 2014 med nye navn som knytter selskapene tettere til konsernet. ...

Sikkerhet

Sporveiens kvalitets-, sikkerhets- og miljøpolitikk omfatter hele Sporveiens virksomhet. Alle ansatte, underleverandø...

Utskifting av master og kabler i Grefsenveien

Fra midten av februar starter arbeidet med å skifte ut master og strømledning i Grefsenveien mellom Disen og Kje...

Vinterpause på Majorstuen

Det blir pause i anleggsarbeidene frem til mai. 19-trikken er tilbake på Majorstuen fra søndag 2. februar.

Rekrutteringsteamet

Rekrutteringsteamet består av tre dyktige medarbeidere med ulik bakgrunn innen rekruttering.  Teamet ledes av rekrutter...

Mildvær gir god fremdrift på Løkka

En snøfattig og varm vinter gjør at oppgraderingen av Thorvald Meyers gate går raskere enn planlagt.

Først ute med fossilfri betongpumpe

For første gang er en elektrisk betongpumpe tatt i bruk på en norsk byggeplass.

Etisk regelverk for Sporveiskonsernet

Formålet med Sporveiens etiske regelverk er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og ...

Trafikkendringer mellom Storo og Disen

For å sikre bedre flyt i busstrafikken og fremdrift i byggearbeidene, skjer det endringer i kjøremønsteret for...

Sporveiens historie

Historien om Sporveien er historien om Oslo. Vi har samlet bilder, film og historier slik at du kan  reise tilbake i tid...

Nyheter fra prosjektene på e-post

Ønsker du informasjon om baseprosjektet og infrastrukturprosjektene direkte til din egen e-post? Slik går du frem.

Knirkefritt i Konows gate

Det planlagte anleggsarbeidet ved Konows gate er ferdig i henhold til tidsplan og budsjett. Noen tilleggsarbeider skal gjennomf&os...

Produksjonen av Oslos nye trikker er i gang

Den første nye trikken til Oslo kommer etter planen for testkjøring sommeren 2020. – Produksjonen av de nye tr...

Sporveien satser på lærlinger i prosjektene

Tirsdag denne uken tok en gruppe lærlinger under kyndig veiledning del i arbeidet med å legge heller på Grefsenp...

Klart for ny fase i Thorvald Meyers gate

Torsdag 28. november går startskuddet for oppgraderingen av den nedre delen av Thorvald Meyers gate.

Nye Majorstuen T-banestasjon

Majorstuen T-banestasjon er i dag Norges tredje største kollektivknutepunkt med over 70.000 gjennomreisende hver dag fordel...

Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

Planene for en ny T-banetunell fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn er i gang. Tunnelen blir koblet samm...

Arbeidene ved Konows gate i rute

Anleggsarbeidet ved Konows gate er godt i gang. Det er ikke nødvendig å bytte ut betongplaten under sporene.

Full anleggsdrift i Storgata

Oppgraderingen er godt i gang og fremdriften i rute. Les mer om de videre planene her.

Sporveien med refleksvestaksjon på Grefsen

Sporveien samarbeider med skolene Disen, Grefsen og Kjelsås om utdeling av refleksvester. Målet er å få bi...

Lærte skolebarna om trafikksikkerhet

Barna på Disen barneskole fikk en innføring i viktigheten av å se seg ekstra godt for når de befinner seg...

Sidefooter

Sidefooter

Anleggsarbeid i Konows gate

Snart er det klart for anleggsarbeid og oppgradering av trikkeskinnene nær Konows gate, ved Oslo Hospital holdeplass.

Arbeider ved Lyngåsveien og Saturnveien

Sporveien går i gang med oppgradering av trikkeskinnene i Grefsenveien ved Lyngåsveien og Saturnveien.

Kommende støyende nattarbeider

Natt til tirsdag 24. september blir det utført støyende arbeider i Grefsenveien og Sandakerveien.

Nattarbeidene avsluttes før tiden

Bymiljøetaten avslutter nattarbeidene i Thorvald Meyers gate tre netter før varslet dato. 

Trikk på nytt, midlertidig spor

I dag flyttes trikken fra Storgata til et midlertidig spor i Christian Krohgs gate og Stenersgata. Endringen er startskuddet for a...

Kontrakt signert for Grefsenveien nedre

Sporveien har mandag 2. september signert kontrakt med Trasé AS om oppgradering av trikkesporene mellom Vitaminveien og &Ar...

Flere tusen besøkte Rådhusplassen

Siste uken i august kunne alle interesserte se og oppleve en fullskala modell av den nye SL18-trikken utstilt i et telt på R...

Sjekk den nye trikken!

Onsdag 28. august ble en fullskala modell av den nye trikken til Oslo avduket på Rådhusplassen

Oppgradering nedenfor Storokrysset

Om kort tid starter oppgraderingen av trikkesporene mellom Vitaminveien til Åsengata. Du er invitert til nabomøte!

Se og opplev den nye trikken!

Fra og med onsdag 28. august kan du prøvesitte setene i den nye SL18-trikken.

Jomfrubråten holdeplass - retning sentrum

I 2019 ble Jomfrubråten holdeplassen på Ekebergbanen reetablert. Det ble bygget en ny holdeplass i retning mot&nb...

Full fart i Trikkeprogrammet

Mandag 2. september tas den midlertidige trikketraseen i Christian Krohgs gate og Stenersgata i bruk og snart er strekningen mello...

Arbeider for fullt på Løkka

Byggearbeidene i Thorvald Meyers gate pågår i hele sommer, både i selve kjørebanen og på fortauene....
51-100 av 610 | Første 50 Neste 50 Siste 10

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter